quinta-feira, 8 de janeiro de 2009

Para quem entender Catalão


LA MOSCA.ASSETJAMENT A LES AULES
GEMMA PASQUAL I ESCRIVÀ
PREMI DE NARRATIVA JUVENIL BENVINGUT OLIVER 2007
COL·LECCIÓ «NARRATIVA», 17
106 PÀGINES / 978-84-935498-7-9 / 8,80 EUROS
PERIFÈRIC EDICIONS, CATARROJA, 2008

«Una història ben actual
Una història que indaga en un dels problemes més greus que afectenla comunitat educativa, l’assetjament a les aules, tractat per un delsautors de literatura juvenil més prometedors del moment.
La Isona és una jove adolescent que fuigdel seu passat.Ha canviat d’institut, des-prés d’haver patit un mal tràngol, unamala experiència que li ha trasbalsat percomplet, arran de ser testimoni directede la mort d’un company de classe, elMarc, amb el qual havia establit una relació ben íntima. Al nou institut, però,la situació d’assetjament que va haverde partir abans del canviar-se’n, es tor-na a reproduir, i la sensació de por, devulnerabilitat i de fòbia a les aules tor-na a imposar-se, com els malsons que,una vegada i altra, la trastornen i lamantenen en vil.
A poc a poc, Isona veu com el setge esfa cada vegada més estret, més cruel,més insuportable, i que els seus nousamics, el Miquel i la Laila, esdevenen també objecte de les burles, de lesvexacions, dels ultratges i dels colps dels seus assetjadors, amics al seu torndels antics assetjadors de l’institut on laIsona va ser testimoni del suïcidi del Marc. Però l’aparició, des del principide la història, de Joan, cosí germà delMarc, suposa un canvi substancial en elque se suposa que hauria de ser el de-senllaç d’un cas d’assetjament. Joanserà el desllorigador que farà que latrama d’aquesta novel·la que tracta untema tan actual com oportú, com és elde «l’assetjament a les aules» –així éscom subtitula l’autora el llibre–, aca-be d’una manera tan inesperada comeficient per al lector.
Gemma Pasqual i Escrivà (Almoines,1967) confegeix en La mosca. Assetja-ment a les aules una història àgil, moltben contada, que sap dosificar els ele-ments constituents de la trama amb sa-viesa i que, a més a més, incorporad’altres elements temàtics, com és el dela diversitat –tant en la figura de la Lai-la, que és d’origen àrab, com en la deMiquel, afectat d’un problema d’obesi-tat–, aparentment insubstancials o sub-sidiaris que, no obstant això, expliquenmoltes de les situacions de conflicte quees produeixen hui en dia a les aules, de-rivades de la intolerància i la no-accep-tació de les diferències esmentades.
D’altra banda, l’autora incorpora, enun joc intertextual molt encertat, per-què s’adiu a la història que ens conta,una al·lusió a El senyor de les mosques,la famosa novel·la de William Golding, tot un clàssic de la literatura distòpicao antiutòpica; i una referència a un poe-ma de Joan Brossa amb la qual mira dedotar la novel·la d’una constant quen’afavoreix el ritme i que contribueixtambé a arredonir-la, pel que fa a la seuacoherència temàtica i al·legòrica.
Amb aquesta novel·la, guardonada ambel Premi de narrativa juvenil BenvingutOliver 2007, de Catarroja, Gemma Pas-qual demostra que la seua trajectòriaen la literatura juvenil no és una casualitat, i que els diversos títols que ha anatpublicant des del 1998 formen part jad’una sòlida i solvent veu narrativa quecal tindre ben present ara com ara; i queté un futur garantit com a escriptora,perquè es basa en la qualitat i en lesbones maneres que caracteritzen elsbons narradors. »

Juli Capilla

3 comentários:

 1. Ora,ora!
  Afinal entendo mais de catalão do que pensava! :)

  ResponderEliminar
 2. :-) a ideia era também essa: mostrar que não é assim tão diferente, sobretudo escrito. E sabendo um pouco de francês...
  Eu adoro esta língua!

  ResponderEliminar
 3. Desde Perifèric Edicions convidamos-lhes a saber mais sobre este livro e muitos mais. É uma felicidada enorme saber que desde Portugal tambien nos seguis. Muitas grácias e vemos-nos em perifericedicions.blogspot.com

  ResponderEliminar

reservo-me o direito de não publicar comentários